Verwarming

Wij bieden verschillende verwarmingssystemen aan en bekijken met u steeds welk systeem voor uw situatie meest rendabel en geschikt is. Warmtepompen, vloerverwarming, centrale verwarming met mazout of gas, een combinatie van beide of een zonneboiler… elk systeem kunnen wij installeren en perfect integreren in uw woning.

Warmtepomp

Warmtepompen vormen een duurzaam alternatief voor verwarming met fossiele brandstoffen die sterk belastend zijn voor het milieu en onze omgeving. Verwarmen met een warmtepomp zorgt voor minstens 60% minder CO2-uitstoot. Voor een optimale energiebesparing en een correcte installatie van warmtepompen is de plaatsing door een erkende installateur belangrijk. Insight Technics heeft hiervoor de juiste know-how, ervaring en het RESCERT-certificaat voor het installeren van warmtepompen.

Soorten pompen

Er bestaan verschillende soorten warmtepompsystemen. Wij bekijken met u welk systeem voor uw woning meest geschikt is.

1. Lucht/lucht of lucht/water

Lucht/lucht warmtepompen halen energie uit de buitenlucht en geven deze via een warmtewisselaar af in huis. Tijdens warme maanden kan dit systeem ook voor verkoeling zorgen. Lucht/water warmtepompen onttrekken warmte aan de buitenlucht en geven deze af aan het water. Dit systeem kan u voorzien in sanitair warm water en als centraal verwarmingssysteem dmv vloerverwarming. Deze warmtepompen zijn vooral geschikt voor zeer goed geïsoleerde woningen. Zij hebben een beperkte energievraag. Mocht de warmtepomp tijdens de wintermaanden niet voldoende energie uit de buitenlucht kunnen onttrekken, dan is er een elektrische weerstand als back-up.

2. Geothermische pompen

Deze warmtepompen werken met de energie diep in de grond voor verwarming, maar ook voor koeling. De uitvoeringswerken voor deze geothermische warmtepompen zijn niet klein. Boringen in de aarde kunnen soms tot meer dan 200m diep gebeuren.

3. Hybride warmtepompen 

Woningen die nog niet voldoende geïsoleerd zijn om ten volle te kunnen genieten van het rendement van een warmtepomp kunnen gebruik maken van een hybride warmtepomp. Dit warmtepompsysteem combineert een warmtepomp met een gascondensatieketel. Met een hybride warmtepomp bespaart u gemiddeld 20 tot 25% op uw energierekening.

De vele voordelen van een warmtepomp

  • lager energieverbruik
  • lagere CO2 uitstoot
  • beperkte onderhoudskosten
  • onuitputtelijke energiebron
  • lange levensduur

Centrale verwarming

In centrale verwarming is een snelle en sterke evolutie aan de gang. Zo kan je kiezen van gascondensatieketels tot hoogrendementstookolieketels en nu ook voor ketels op waterstof. Deze ketels halen zoveel mogelijk restwarmte uit de verbrandingsgassen waardoor het verbruik aanzienlijk daalt.

Een optimaal resultaat krijgt u indien u kiest voor een modulerende ketel en thermostaat. Deze ketel past zijn vermogen aan aan de omgevingstemperatuur en het actuele verbruik. De ketel zal dus idealiter enkel datgene verbruiken wat gevraagd wordt. Hiervoor meet de ketel de buitentemperatuur en de binnentemperatuur en kan zo moduleren. Dergelijke installaties worden gecombineerd met lage-temperatuurverwarming zoals lage-temperatuurradiatoren of vloerverwarming en warmwaterproductie.

Deze cv-systemen bieden een hoge bedrijfszekerheid, lage installatiekosten en optimaal comfort. Insight Technics kiest voor kwaliteit en duurzaamheid en geeft u graag meer uitleg over de diverse mogelijkheden. Ook voor onderhoud en herstellingen kan u bij Insight Technics terecht.

Hybride installaties

Een hybride installatie is een combinatie van een lucht/water-warmtepomp en een hoogrendementsketel op gas. Bij een hybride systeem werken warmtepomp en gasketel samen bij het verwarmen van de woning en het sanitaire water. Afhankelijk van de buitentemperatuur en de gevraagde hoeveelheid warmte zal ofwel de warmtepomp ofwel de gasketel de warmte leveren. De slimme thermostaat en de regelunit bepalen de meest economische of meest ecologische verwarmingsstrategie. Bij de sommige thermostaten kan je de huidige gasprijs en de elektriciteitsprijs programmeren en kan het systeem berekenen welke energiebron het best ingezet kan worden voor een verwarmingstaak. Soms is dat elektriciteit (warmtepomp) en soms gas. Dit systeem is zeer geschikt voor renovaties en voor beperkt geïsoleerde woningen.

Zonneboilers en warmtepompboilers

Een zonneboiler gebruikt zonne-energie om water op te warmen. Een zonneboiler bestaat uit een zonnecollector die op het dak is geplaatst en de warmte van de zon opvangt. Door de zonnecollector loopt een vloeistof die opwarmt en het water in het voorraadvat verwarmt. Is er te weinig zon, waardoor het water toch te koud is, dan zal de naverwarming het water bijverwarmen tot de gewenste temperatuur. De warmtepompboiler werkt volgens hetzelfde principe als de warmtepomp: de warmte wordt onttrokken aan de buitenlucht en gebruikt om het water in het reservoir op te warmen. Deze productieve en kostenefficiënte oplossing voor de productie van sanitair warm water maakt gebruik van duurzame en gratis energie uit de omgevingslucht. Een ideale energiebron die ook ’s nachts of bij slecht weer uw water nog opwarmt.

Recente realisaties

Wilt u meer info of een afspraak?
Bel of mail ons vrijblijvend.